Feldenkrais-kehotietoisuustunti la 10.11. Rsp:llä

Ensi viikon lauantaina 10.11. on mahdollisuus päästä kokeilemaan Feldenkrais-kehotietoisuusharjoittelua osana Rsp:n syksyn lauantaitunteja.
Feldenkrais on pedagoginen menetelmä, jossa liikevariaatioiden avulla ihminen oppii syventämään kehontuntemustaan ja oppii líikkumaan kokonaisvaltaisemmin. Feldenkrais-työskentely on kokemuksellista ja itseohjautuvaa oppimista ja siitä voi hyötyä kuka tahansa omasta kehonkäytöstä kiinnostunut. Feldenkrais-harjoituksen mahdollisia vaikutuksia ovat muun muassa nivelten liikkuvuuden lisääntyminen, tasapainon paraneminen ja rentoutuminen.
Tunnin alussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä ohjaajalta omaan kehoon ja sen vointiin liittyen.
Tunti on kaikille avoin, eikä vaadfi erityisosaamista.
AJANKOHTA: lauantai 10.11. klo 14:15-15:15
HINTA: 16e/14e, kerta 5/10 krt kortista, Rsp:n jäsenille 5 e
Ilmoittautuminen tunnille tapahtuu tuntivarausjärjestelmässä.

OPETTAJANA: Eeva-Liisa Ervasti, LitM, fysioterapeutti, auktorisoitu Feldenkrais-opettaja
Tervetuloa oppimaan ja kokeilemaan uutta!

 


Kommentit