Jäsenehdot

Ready Set Pole Oy

Voimassa 1.10.2018 alkaen.

Jäsenyydestä tehdään aina kirjallinen sopimus asiakkaan (myöhemmin jäsen) ja Ready Set Pole Oy:n (myöhemmin Ready Set Pole) välille.
Jäsenyyssopimus on kuuden tai kahdentoista kuukauden mittainen sopimus. Ensimmäisen kuuden tai kahdentoista kuukauden jakson jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana, yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Jäsenyyteen kuuluvat tunnit ja edut

× Ajantasainen lista jäsenyyteen kuuluvista tunneista ja eduista löytyy Jäsensivultamme.
Kaikki tarjoamamme tunnit löytyvät täältä.

Jäsenmaksut

× Ensimmäinen jäsenyyden kuukausimaksu maksetaan aina jäsensopimuksen solmimisen yhteydessä tiskillä sen suuruisena, mikä osuus kuluvasta kuukaudesta on jäljellä. Toisesta (2.) jäsenyyskuukaudesta alkaen jäsenyyden kuukausimaksu laskutetaan kuukausittain sähköpostitse. Jäsen voi valita omassa verkkopankissaan laskun toimitustavaksi myös vaihtoehtoisesti e-laskun.
× Kuukausimaksun eräpäivä on jäsensopimuksella sovittu joka kuukauden 1. päivä. Jäsen suorittaa jäsenmaksut viimeistään eräpäivänä.
× Jos jäsen ei suorita maksuja ajallaan, Ready Set Pole Oy:lla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö kuukausimaksut, Ready Set Pole Oy siirtää saatavat perintään ja voi irtisanoa sopimuksen välittömästi.
× Jos jäsen haluaa maksaa jäsenmaksujaan liikuntaseteleillä tai muilla työnantajan tarjoamilla liikuntaeduilla, on tästä sovittava erikseen ennen laskutusta sähköpostitse info@readysetpole.fi
× Jäsenenä asiakas on velvoitettu noudattamaan myös Ready Set Polen käytäntöjä, jotka löytyvät täältä.

Irtisanominen

× Jäsenyyden irtisanomisaika on 1kk jäsenyyden ensimmäisen kuuden tai kahdentoista kuukauden kauden jälkeen.
× Jos jäsenyys on ollut voimassa alle kuusi tai kaksitoista kuukautta ja jäsen haluaa irtisanoa sopimuksen ennenaikaisesti ennen jäsenkauden loppumista, jäsen suorittaa Ready Set Polelle kolmen kuukauden kuukausimaksut.
× Erikoistapauksissa, kuten raskaus, muutto toiselle paikkakunnalle tai asevelvollisuus, jäsen voi irtisanoa sopimuksensa ensimmäisen kuuden tai kahdentoista kuukauden aikana yhden kuukauden (30 vuorokautta) irtisanomisajalla.
× Mahdollinen sopimuksen irtisanominen on tehtävä osoitteeseen info@readysetpole.fi

Sairastapaukset

× Sairastapauksissa jäsenellä on oikeus laittaa jäsenyytensä tauolle lääkärintodistusta vastaan. Jäsenyys voidaan laittaa tauolle ilmoituspäivästä alkaen sairauden kestäessä yli kolme viikkoa (21 vuorokautta). Sairasloman jäsenmaksu hyvitetään seuraavan laskutettavan jäsenmaksun yhteydessä.

Jäsenyyden lomakäytäntö / sisältyy 12 kk sopimuksiin

× Jäsenellä on oikeus pitää yksi lomakuukausi yhtä kokonaista jäsenyysvuotta kohden. Jos lomakuukausi pidetään jäsenyyden määräaikaisuuden aikana, se jatkaa jäsenyyden määräaikaisuutta aina loman keston (1kk) verran.
× Lomakuukauden jäsenmaksu hyvitetään viimeistään lomakuukautta seuraavan kuukauden jäsenlaskussa.

Oikeus muutoksiin

× Ready Set Pole pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ja jäsenhintoja ilmoittamalla niistä jäsenille hyvissä ajoin etukäteen.